HTMV

Geschiedenis

H.T.M.v 1993 – 2018 al 25 jaar een topper!!

een gezellige vereniging klein, maar fijn!!!

In januari 1993 is de H.T.M.v (Haagse Toer Motor Vereniging) opgericht als personeelsvereniging en erkend door de Directie van H.T.M., Haagse Tramweg Maatschappij en bus vervoer.
Voordat er tot oprichting werd overgegaan is er eerst een enquête verricht onder het personeel die op dat moment een motor bezat en gevraagd of er behoefte bestond aan een eigen vereniging met als doel samen te gaan genieten van de motorsport.

Toen bleek dat er veel belangstelling voor was, was de vereniging al snel een feit.
Nadat er bij de notaris van alles geregeld was en ook de inschrijving bij de K.v.K was gebeurd kon de inschrijving van de leden beginnen.
Al gauw was het vijftigste lid ingeschreven.

Het instructie lokaal in de Telexstraat deed dienst als clubhonk. En spoedig na de oprichting verscheen het eerste clubblad.
De eerste rit die we gingen rijden was een rondje Schoonhoven en het aantal deelnemers was toen 35 motorrijders. Intussen bestond er behoefte aan meer toerleiders om het aantal toerritten te gaan opvoeren.
En zo werden er regelmatig toerritten gereden die varieerden van 150 km tot 450 km.
De vraag naar langere ritten was al snel geboren, dus kwamen er dagritten bij van 460 km tot 900 km. Ook was er vraag naar meerdaagse trippen binnen/buitenland, uiteraard werd die mogelijkheid onderzocht en gerealiseerd.
Succesvol is ook de avondvierdaagse  per jaar vier avond ritten, en vier clubavonden wordt er gereden juni,juli,augustus en september, en er is een openingsrit in de maand maart of april en een sluitingsrit in de maand oktober voor de winterstallers onder ons. Dus voor elk wat wils.

Intussen stapte enkele bestuursleden op daar het serieuze vormen ging aannemen en zij zich gingen bezig houden met andere dingen.
Al snel was het bestuur weer compleet en zette hun schouders er onder en wilde meer.

Het clubhonk aan de Telexstraat werd verlaten, omdat we in de Lijsterbesstraat een grotere ruimte konden krijgen. Dit was nodig omdat het aantal leden bleef groeien en ze ook de clubavonden bezochten.
Intussen was er ook een instroom van leden buiten HTM, die via via hoorde van onze activiteiten, maar wij moesten er voor waken dat het aantal leden niet-HTMers groter zou worden dan wel-HTMers, dit stond in de statuten.
Maar ook deze schitterende ruimte was al heel vlug te krap dus moesten we weer op zoek naar wat groter.
Al snel kwam er een oplossing, een prachtig volledig ingerichte kantine in de Televisiestraat waar ook motoren gestald konden worden in de garage tijdens een bezoek aan de clubavonden.

Het maandblad veranderde intussen diverse keren van redacteur, maar dat veranderde niets aan de kwaliteit van het blad, het werd door de leden gretig gelezen.
De clubruimtes zijn onderkomens die werden aangeboden door H.T.M. en het clubblad werd gedrukt door de huisdrukkerij van H.T.M. dus wat wil een club nog meer.
Toen ging het mis, enkele dagen voor kerst 2003 ontving het bestuur van de H.T.M.v een brief van directie H.T.M. met de mededeling dat met ingang van 1 januari 2004 er geen ondersteuning in welke vorm dan ook gegeven zou worden. De directie vindt het niet meer in deze tijd passen en alle H.T.M verenigingen moeten zich zelf maar zien te bedruipen.
Discussie hier over is uitgesloten, hun besluitvorming staat vast, punt uit!

Toch heeft het bestuur het er niet bij laten zitten en deed er alles aan de directie op andere gedachten te brengen, maar te vergeefs.
Een actieve club met intussen 120 leden op straat zetten past blijkbaar wel in deze tijd.
De leden en zelfs de niet leden trokken zich het lot aan van de H.T.M.v met als resultaat dat er veel aanbiedingen binnen kwamen voor onderdak, zo konden we zelfs een keuze maken.

De clubavonden werden eerst gehouden in de kantine van Juventas op de Huis te Landelaan in Rijswijk, elke eerste dinsdag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Het clubblad werd gedrukt bij een drukkerij in Den Haag en de adverteerders die tot voor kort gratis adverteerde betalen nu die kosten.

Een voordeel van het zelfstandig zijn, dus niet meer afhankelijk en gebonden aan de regels van H.T.M., is dat er nu leden van buitenaf hartelijk welkom zijn, er is dus geen beperking meer.

Het bestuur heeft uit de reactie van de leden en niet leden op het besluit van de directie moed geput en is weer volop bezig voor de leden de tweewielers de komende tijd aan het draaien te houden.

En dat is op zeker gelukt!

Mischien heb ik u, de lezer van dit stukje geschiedenis H.T.M.v, de interesse gewekt voor deze zeer actieve club, bekijk dan ook de rest van deze website zoals het fotoalbum enz.
Thans is onze clubavond op de eerste maandag van de maand op een nieuw adres:

Reflectiestraat 19 Nootdorp boven het Uitzendbureau Mobiwerk BV en Van Heugtentours BV. met uitzondering van de maanden juni,juli, augustus  dan zijn het de avondritten die gereden worden.

Bestuur H.T.M.v.